Znáte Velikonoční postní neděle

Zkuste si správně nazvat 6 postních nedělí a určit jejich pořadí.

Květná neděle, která letos připadá na 28.3.2021, je poslední postní nedělí ze čtyřicetidenního postního předvelikonočního období. Zkuste, zda zvládnete přiřadit k obrázkům názvy jednotlivých nedělí a správně je časově seřadit.

  • Květná neděle - ten den se světily čerstvě natrhané kočičky.
  • Pražná neděle - jedlo se "pražmo", což je staroslovanský pokrm pražený z nedozrálého obilí.
  • Smrtná neděle - vynášela se Mařena (nebo též Smrtholka, Morana), která představovala končící zimu.
  • Černá neděle - chodilo se v tmavém oděvu. Někde se jí říkalo neděle liščí, nebo i pučálka.
  • Družbadlná neděle - uvolnění pravidel postní kázně, lidé se scházeli a družba chodil se ženichem na námluvy.
  • Kýchavná neděle - kýchalo se na zdraví.

6. Květná neděle                       3. Kýchavná neděle

 

                        4. Družbadlná neděle

 

 

1. Černá neděle                        2. Pražná neděle

 

                          5. Smrtná neděle


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka