Stopy lidského umu

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Místo konání: Sušák, 1. patro

Vstupnézdarma ke každé vstupence do kteréhokoliv areálu Valašského muzea v přírodě nebo samostatně do všech výstav v Sušáku:

  • Základní 40 Kč
  • Snížené 30 Kč
  • Žáci 20 Kč
  • Rodinné 80 Kč

Otvírací doba: shodná s otvírací dobou Valašského muzea v přírodě


Drobné technické provozy měly v minulosti své pevné místo v životě a hospodářství venkovských obcí. Minulým generacím pomáhaly zpracovávat plodiny, s jejich pomocí byly produkovány některé suroviny i hotové výrobky. Modernizace a nové technologie zapříčinily, že řada z nich během 19. a 20. století zastarávala, stagnovala, až nenávratně zanikla. Stopa svědčící o existenci těchto provozů zůstala zachována jen v archivních dokumentech, na obrazových materiálech - a nejednou i v lidské paměti.

Výstava Stopy lidského umu sumarizuje tříletý výzkum drobných technických provozů na území někdejšího rožnovského panství. Přibližuje charakter a technologická specifika sledovaných provozů, jejich hospodářské, sociální, kulturní i krajinné souvislosti. Výsledkem tříletého projektu je také kniha se stejnojmenným názvem STOPY LIDSKÉHO UMU.

  • 11. 4. 2024, 16.00 -  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA a BESEDA s tvůrci výstavy
  • Více o projektu - https://stopyumu.cz/

Plakát


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka