PhDr. Jiří Langer, CSc., etnolog, historik, muzejník

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Výstava k 85. výročí narození Jiřího Langra připomíná jeho intenzivní zapojení do budování muzeí v přírodě v Československu a jeho přínos do souvisejícího výzkumu tradiční stavební kultury a bydlení v Evropě. Najdete na ní ukázky dokumentárních fotografií a kreseb, které Jiří Langer za celou dobu svého působení pořídil.

Místo konání: Sušák, přízemí

Vstupnézdarma ke každé vstupence do kteréhokoliv areálu Valašského muzea v přírodě nebo samostatně do všech výstav v Sušáku:

 • Základní 30 Kč
 • Snížené 20 Kč
 • Dětské 15 Kč
 • Rodinné 60 Kč

Otvírací doba: shodná s otvírací dobou Valašského muzea v přírodě

Výstava k 85. výročí narození Jiřího Langra připomíná jeho intenzivní zapojení do budování muzeí v přírodě v Československu a jeho přínos do souvisejícího výzkumu tradiční stavební kultury a bydlení v Evropě. Najdete na ní ukázky dokumentárních fotografií a kreseb, které Jiří Langer za celou dobu svého působení pořídil.

Výzkumná činnost Jiřího Langra je dlouhodobá a hlavně mezioborová. Lidovou architekturu zkoumal z hlediska nejen etnografického, ale i historického a sociálního. Vytvořil tak v období přelomu 20. a 21. století v rámci věd o kultuře a společnosti model vědeckého výzkumu pohybujícího se na rozhraní více společenských disciplín. Muzeum v přírodě totiž vnímal jako komplexní celek.

„Muzeum v přírodě definujeme jako rekonstrukci historického životního prostředí se vším všudy. Na prvním místě jsou staré stavby, se kterými byl život spojen nejvíce. Druhým znakem je prostředí těchto staveb – nejen usedlosti, ale i pole, louky, pastviny, zahrady, sady, vesnice, města, lesy a další potřebné části přírody. Definici lze rozšířit na rekonstrukce historických činností v tomto prostředí. Právě muzeum v přírodě je takovou historickou laboratoří.“ Jiří Langer 2005

Svým širokým záběrem, dlouhodobou dokumentační a výzkumnou prací pomohl Jiří Langer při budování těchto muzejí v přírodě:

 • Múzeum oravskej dediny, Zuberec - Brestová
 • Múzeum slovenskej dediny, Martin
 • Múzeum liptovskej dediny Pribylina
 • Národopisná expozícia v prírodě, Stará Ľubovňa
 • Múzeum kysuckej dědiny, Čadca
 • Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, Strážnice
 • Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm.

Novou koncepcí prezentace umění se vyznačuje Slanický ostrov umenia, kde se podařilo v šedesátých letech 20. st. Jiřímu Langrovi a jeho spolupracovníkům zachránit před úplnou devastací lidové sakrální umění oblasti Oravy.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka