Jaroňci – umění a srdce Valašska

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Umělecká tvorba zakladatelů Valašského muzea v přírodě

Místo konání: Sušák, 1. patro

Vstupnézdarma ke každé vstupence do kteréhokoliv areálu Valašského muzea v přírodě nebo samostatně do všech výstav v Sušáku

  • Základní 40 Kč
  • Snížené 30 Kč
  • Žáci 20 Kč
  • Rodinné 80 Kč

Otvírací doba: shodná s otvírací dobou Valašského muzea v přírodě


Historie Valašského muzea v přírodě je provázána se jmény sourozenců Jaroňkových. Stáli u založení muzea a jeho provozu až do poloviny 40. let 20. století.

Tyto organizační snahy však byly jen jednou z mnoha aktivit, kterým se věnovali. Každý ze tří sourozenců byl samostatnou, svébytnou osobností s vlastními dovednostmi, zájmy, povahovými vlastnostmi; zároveň však v osobním životě tvořili soudržnou rodinu.

Na výstavě tak můžeme obdivovat Bohumírovy obrazy, Aloisovu keramiku a gobelíny. Také chceme představit osobnost sestry Julie, která do uměleckého světa bratrů nezasahovala, ale bez níž by oba jistě neměli tolik prostoru pro uměleckou tvorbu.

Valašské muzeum spravuje nejrozsáhlejší sbírku, která je s jejich jmény spojena. Zahrnuje několik tisíc položek – vlastních autorských děl a dokumentů z jejich pozůstalosti.

Na začátku roku jsme si připomněli 90. výročí úmrtí Bohumíra Jaroňka, za dva roky nás čeká 100. výročí založení muzea - je tedy vhodná doba si sourozence Jaroňkovi přiblížit.

Vernisáž: 18. 5. 2023 v 17:00


Plakát