Jak jde kroj, tak se stroj

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Dnes známe kroje hlavně z pódií díky folklorním souborům, v některých koutech Valašska je ale lidé nosí dodnes. Vypadal tradiční oděv vždycky tak, jak jsme na něj dnes zvyklí? Pokud chcete zjistit, co lidé na Valašsku nosili v létě či v zimě, z jakých materiálů se kroje šily a co si lidé oblékali při různých příležitostech – ve chvílích radosti, smutku či při významných životních událostech, navštivte výstavu  Jak jde kroj, tak se stroj. Při prohlídce Vám může být zajímavým zdrojem informací také audioprůvodce.

Místo konání: Sušák, 1. patro

Vstupné: zdarma ke každé vstupence do kteréhokoliv areálu Valašského muzea v přírodě nebo samostatně do všech výstav v Sušáku:

  • Základní 40 Kč
  • Snížené 30 Kč
  • Žáci 20 Kč
  • Rodinné 80 Kč

Otvírací doba: shodná s otvírací dobou Valašského muzea v přírodě

Hned na začátku výstavy se dozvíte, z jakých součástek se tradiční oděv skládal a jakých materiálů bylo potřeba k jeho výrobě. Možná Vás překvapí, že kroj nevypadal vždycky stejně, ale že se v průběhu času proměňoval tak, jako se měnil dobový vkus a hlavně dostupnost materiálů. Každá žena chtěla být originální, proto se přesvědčíte o rozmanitosti barev, výšivek a materiálů, které se v lidovém oděvu na Valašku uplatňovaly – vždy ale v souladu s tradicí a všeobecnými zvyklostmi, hlavně co se týká střihu ošacení. Ty ohraničovaly lidskou kreativitu.

Od druhé poloviny 19. století tradičnímu způsobu odívání pomalu začala zvonit hrana – nahradil ho civilní oděv nošený ve městech. Nebýt osobností, kterým záleželo na jeho zachování, valašský kroj by byl možná minulostí uzavřenou v muzejních vitrínách. Díky snaze Marie Schoberové, Hermíny Strohschneiderové, Josefa Orsága Vraneckého a dalších lidí, s nimiž se na výstavě seznámíte, byl kroj obnoven a získal nový význam – už ne jako každodenní oděv lidí na venkově, ale jako symbol identity svých nositelů, jako pokračování pomalu se vytrácející tradice. Nezastupitelnou roli přitom sehrálo Valašské muzeum v přírodě, které se v době svého vzniku ve 20. letech minulého století zasadilo o masovou obnovu kroje v Rožnově a okolí. Díky Valašskému roku 1925, národopisné slavnosti, jež byla impulzem k tomuto počinu, a také díky tomu, co po něm následovalo, můžete spatřit Rožnovany v krojích při zvláštních příležitostech dodnes.

Výstavu uzavírá otevřený depozitář, kde poznáte rozmanitost krojových součástek a dozvíte se třeba, co je to hubáň nebo co jsou střívjata.

Video pozvánka