Zvonečkový jarmark

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Setkání hrnčířů, keramiků, dráteníků a výrobců včelích produktů.

úterý 5. 7. 2022  (9.00 - 18.00)

 • 11.00 - 12.00   Folklorní soubor Beskyd Zubří
 • 12.00 - 13.00   Dechová hudba Kotáranka z Lužné
 • 13.30 - 14.30   Varhanní koncert Lindy Sítkové v kostele sv. Anny
 • 15.00 - 16.00   Folklorní soubor Bača z Valašského Meziříčí

středa 6. 7. 2022  (9.00 - 18.00)

 • 10.00 - 14.00   Národopisný soubor Závršan z Nedašova
 • 15.00 - 16.00   Dechová hudba Miklovci ze Zlína

  VSTUPNÉ  (k zakoupení také online - pod fotogalerií vpravo)

  Základní      Snížené        Žáci         Rodinné      Zvíře

  150 Kč          120 Kč        70 Kč       300 Kč         30 Kč


Plakát


Režie

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka