ZVONEČKOVÝ JARMARK

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

setkání hrnčířů, keramiků a dráteníků spojené s keramickou tvůrčí dílnou a včelařskou naučnou stezkou 

ZVONEČKOVÝ JARMARK

Plakát


10.00 - 12.00  k poslechu hraje gajdoš Josef Pacula

11.00 - 12.00  varhanní koncert Lindy Sítkové

12.30 - 13.30  národopisný soubor Závršan z Nedašova

15.00 - 16.30  skupina FLERET se Zuzanou Šulákovou 

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka