ZRUŠENO - Živý betlém

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše.

REŽIE:

Mgr. Jaroslava Kvapilová - tel.: 571 757 148, email: kvapilova@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka