ZRUŠENO - Z druhé strany Radhoště

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Ozvěny frenštátského folklorního festivalu

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka