ZRUŠENO - Velikonoce na Valašsku

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů 

  • Bílá sobota (3. 4.) - velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami
  • Hod Boží Velikonoční (4. 4.) - tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů
  • Červené pondělí (5. 4.) - šmigrust s programem

Mgr. Jaroslava Kvapilová

oddělení programů a propagace

jaroslava.kvapilova@nmvp.cz
571 757 148

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka