Živý betlém

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše

  • sobota 17. 12. 2022 od 17:00
  • neděle 18. 12. 2022 od 17:00

účinkují tanečníci, zpěváci a muzikanti z rožnovských souborů JAVOŘINA, RADHOŠŤ a SOLÁŇ, DECHOVÁ HUDBA HORŇANÉ a členové JEZDECKÉHO KLUBU VALAŠSKO

 

 

 

Kontakt

Mgr. Jitka Brňovjáková

oddělení programů a propagace

jitka.brnovjakova@nmvp.cz
571 757 148
604 216 593