Živý betlém

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše.

Živý betlém

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka