Vzpomínka na ThDr. Vladimíra Petřeka

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

na Valašském Slavíně

  • 12.00   bohoslužba na Valašském Slavíně
  • 12.30   varhanní koncert Lindy Sítkové v kostele sv. Anny 
  • 14.00   odborný program v konferenčním sále Sušáku: R. Šulc Hlavsová, Národní památník hrdinů heydrichiády, VHU Praha; M. Jindra, Ústav pro studium totalitních režimů 

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Plakát


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka