Velký redyk

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Slavnostní výhon ovcí na salaš s ukázkami tradičního života na dědině.

Velký redyk

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka