Velikonoce na Valašsku

Program
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů .

  • Bílá sobota (16. 4.) - velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami
  • Boží hod velikonoční (17. 4.) - tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů
  • Červené pondělí (18. 4.) - šmigrust s programem

Režie

Mgr. Jaroslava Kvapilová

oddělení programů a propagace

jaroslava.kvapilova@nmvp.cz
571 757 148

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka