Velikonoce na Valašsku

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Bílá sobota (11.4.) - Velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami

Hod Boží Velikonoční (12.4.) - tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů

Červené pondělí (13.4.) - šmigrust s programem

Velikonoce na Valašsku

Bílá sobota (11.4.)

  • jarmark velikonočního zboží
  • hrají rožnovské cimbálové muziky JAVOŘINA a ALDAMÁŠ

Hod boží velikonoční (12.4.)

  • jarní a velikonoční zvyky v podání souboru DOLINA ze Starého Města u Uherského Hradiště
  • v kostele sv. Anny koncerty Farního sboru Zubří a sboru CATENA MUSICA z Frýdku-Místku, u rybníčku vyhrává cimbálová muzika KOTÁR
  • v Billově chalupě vaření jarní polévky a barvení kraslic

Červené pondělí (13.4.)

  • se souborem VONIČKA z Havířova
  • hrají cimbálové muziky SOLÁŇ a frenštátský RADEGAST

V areálu Dřevěného městečka po všechny sváteční dny ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázek, bohatá nabídka výrobků lidových řemeslníků i občerstvení.


REŽIE:

účinkující: Mgr. Jaroslava Kvapilová - tel.: 571 757 148, email: kvapilova@vmp.cz 

prodejci: PhDr. Radek Hasalík - tel.: 571 757 149, email: hasalik@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka