Svatby o masopustu

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

z cyklu MASOPUST SA KRÁTÍ...

Dajte nám, maměnko medu, šak už vám nevěstu vedu!

Dajte nám, maměnko trnek, aby byl do roka synek!

 

V období masopustu se častěji než jindy odehrávaly svatby.  Vzhledem k tomu, že se v zimě nepracovalo na poli nebo v zahradě, bylo dost času na veškeré přípravy, které se svatby týkaly. Rovněž díky zabijačkám a skladované  úrodě bylo ještě dostatek jídla na vystrojení hostiny.

Podoba svatby záležela na tom, z jakého prostředí pocházeli nevěsta a ženich, přičemž snahou rodiny bylo dodržet různé zvyklosti a obřady. Svatba se začala připravovat hned po prvních ohláškách v kostele. Předtím již muselo být všechno domluveno mezi rodinami, jak se bude svatba konat, jaké věno připadne nevěstě a kde a jak budou mladí bydlet.

Do samotného chystání svatby bylo zapojeno i širší příbuzenstvo a na svatební hostinu přispívali darem i další obyvatelé obce, kteří byly zváni ke svatebnímu stolu.

Ženich k sobě opatřil několik mládenců, kteří zvali hosty na svatbu. S nimi a rodinou pak ve svatební den odcházel po snídani do nevěstina domu. Tam brzy ráno nevěstu přistrojily její družky. Po příchodu ženicha následovalo nabízení staré baby místo nevěsty, teprve potom družičky přivedly tu pravou.  Po požehnání od rodičů všichni odešli ke zdavkám v kostele.

Po obřadu následovala hostina, doma nebo v hospodě. Jídelníček byl složen podle místních zvyklostí a možností rodin. Obvykle se podávala polévka ze slepice s nudlemi a masem, různé omáčky nebo zelí, kaše, krupice, koláče a vše se zapíjelo pivem a kořalkou.

Uprostřed dění hostiny odcházely ženy čepit nevěstu, neboť čepec byl symbolem vdané ženy, který nosívala až do konce života. Při muzice se všichni veselili a tancovali a také se vybíraly peníze pro kuchařky.

Na večer se jezdívalo domů k nevěstě pro peřiny a nevěsta byla uváděna do ženichova domu.

V masopustních průvodech masek se často objevovaly maškary nevěsty a ženicha. Bývalo zvykem, že za nevěstu se převlékal chlapec.  Poukazovalo se tak na konání velkého množství svateb v tomto čase a mnohdy bývala parodie na svatební obřad nedílnou součástí bujarého masopustního veselí.