Stopy lidského umu

Komentovaná prohlídka
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

setkání s autory výstavy 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA a BESEDA k nové výstavě

Kde: výstavní sál Sušák, 1. patro

Drobné technické provozy měly v minulosti své pevné místo v životě a hospodářství venkovských obcí. Minulým generacím pomáhaly zpracovávat plodiny, s jejich pomocí byly produkovány některé suroviny i hotové výrobky. Modernizace a nové technologie zapříčinily, že řada z nich během 19. a 20. století zastarávala, stagnovala, až nenávratně zanikla. Stopa svědčící o existenci těchto provozů zůstala zachována jen v archivních dokumentech, na obrazových materiálech - a nejednou i v lidské paměti.

Výstava Stopy lidského umu sumarizuje tříletý výzkum drobných technických provozů na území někdejšího rožnovského panství. Přibližuje charakter a technologická specifika sledovaných provozů, jejich hospodářské, sociální, kulturní i krajinné souvislosti. Výsledkem tříletého projektu je také kniha se stejnojmenným názvem STOPY LIDSKÉHO UMU.


  • Vstup zdarma