Štěpánská koleda

Koncert
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

vánoční koncert v kostele sv. Anny ve 13.00 a v 15.00

Režie:

Bc. Milena Bahounková

oddělení programů a propagace

milena.bahounkova@nmvp.cz
571 757 148
603 209 803

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka