Stavění máje

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Tradiční lidová slavnost

Režie

Bc. Milena Bahounková

oddělení programů a propagace

milena.bahounkova@nmvp.cz
571 757 148
+420 736 779 786

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka