Slavnostní odhalení pamětní desky ThDr. Vladimíra Petřeka

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

pravoslavného kněze, aktivního člena protinacistického odboje a čestného občana města Rožnova pod Radhoštěm 

  • kde: Petřekova stráň (na palouku pod Hodslavskou stodolou)
  • záštitu převzalo Město Rožnov pod Radhoštěm 

Plakát