Pravoslavná panychida

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

po ukončení pietní akt u symbolického hrobu ThDr. V. Petřeka

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka