Podzim na poli a v chalupě

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Tradiční podzimní práce, letos se zaměřením na sklizeň ovoce, jeho zpracování a využití v lidové stravě.

REŽIE:

Mgr. Petr Liďák – tel.: 571 757 112, email: lidak@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka