Pietní akt

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

uložení ostatků pana Miloše Šimurdy na Valašském Slavíně 

  • zahájení v kostele sv. Anny v 11:00

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka