Pekařská sobota

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

29. ročník

  • přehlídka dovedností mistrů cechu pekařského
  • ochutnávky pečiva
  • pečení chleba v areálu Dřevěného městečka a Mlýnské doliny

Součástí Pekařské soboty 2024 jsou soutěže pekařů O vynikající chleba a O vynikající rohlík a také soutěž O nejlepší chleba, upečený doma.

Soutěžní vzorky pečiva je nezbytné odevzdat 20. 7. 2024 od 7.00 do 9.00 na "štábu" v Dřevěném městečku, kde zasedá soutěžní porota.

Formulář - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT3O7ZQOOf-TVmcrc7BxlHLW5PXiUefdEHaUess05-aWuB8g/viewform


PROGRAM

10.00   slavnostní zahájení 

10.30 - 12.00   pekařský trojboj - soutěž návštěvníků v netradičních disciplínách

11.00 - 13.00   Dechová hudba Bystřičanka z Valašské Bystřice – pódium u rybníčka

13.00 - 14.00  Folklorní soubor Jasénka ze Vsetína - komorní amfiteátr

14.00  vyhlášení vítězů pekařských soutěží - komorní amfiteátr

15.00 - 16.00  Stanley´s Dixie Street Band z Kopřivnice


Vstupné: 

dospělí: 180 Kč  • studenti/senioři: 140 Kč • žáci: 80 Kč • rodinné: 360 Kč • zvíře: 40 Kč

 

Režie

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka