Panychida

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Bohoslužba za ThDr. Vladimíra Petřeka na Valašském Slavíně

11.15 - varhanní koncert Lindy Sítkové

12.00 - bohoslužba na Valašském Slavíně


Plakát


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka