Oplatky - online seriál

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Od adventu po tři krále

Oplatky pečené v kovových kleštích z těsta zadělaného jen z pšeničné mouky a vody provázely lidstvo v různých podobách. V západním křesťanském světě se věřící s oplatkami setkávali nejčastěji v kostele, kdy v podobě hostie, proměňované v tělo Kristovo, je její podávání součástí slavení eucharistie, ale i dalších bohoslužebných úkonů.

V lidovém prostředí si oplatky spojujeme především s dobou vánoční. Hospodyně, ale například i chudí učitelé je pro přilepšení pekli v domácích podmínkách. Kantoři pak se svými dětmi obcházeli stavení a s koledováním roznášeli v čase před vánocemi oplatky po domácnostech.  Oplatky byly nezbytnou součástí večeře na Štědrý den, neboť po společné modlitbě je hospodář mazal medem, lámal a rozděloval všem členům rodiny. Medem se oplatky mazaly, aby byli všichni sladcí. Někdy se k medu přidával česnek anebo plod šípku, aby byli všichni zdraví.

Jak se oplatky pekly, podívejte se v našem filmu.