Noc kostelů

Koncert
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Varhanní koncert v kostele sv. Anny 

 

  • volný vstup 

Režie

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka