Na pěknú notečku

Koncert
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Koncert k 70. výročí orchestru BROLN.

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů slaví v letošním roce 70. výročí svého založení. K tomuto jubileu vydal speciální dvoj CD a také připravil několik koncertů v regionech. Jediný jubilejní koncert BROLNu na Valašsku se koná v neděli 17. července ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Orchestr předvede speciální jubilejní program, ve kterém doprovodí pěvecké sólisty z mnoha moravských regionů. Zazpívá straňanka Natálii Bruštíkovou, bohumínská zpěvačka Veronika Kachlová, Kateřina Martykánová z Kyjovska, Kamila Tomšejová z Podluží. Nebude chybět také hanácký Slovák Michal Janošek, Vítezslav Klabačka z Uherskobrodska, Valach Pavel Ptáček či uherskohradišťský Karel Rajmic. O slovenské melodie se postará Denisa Hanušovská. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů řídí Petr Varmuža pod dramaturgickým vedením Pavla Trkana. Koncertem i historií BROLNu provede redaktor Českého rozhlasu Jaroslav Kneisl.


Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN) vznikl v roce 1952 pro potřeby vysílání Československého rozhlasu. Jeho zakladatelem, prvním uměleckým vedoucím a dramaturgem byl Jaroslav Jurášek. Základ dramaturgie orchestru tvoří prezentace moravského, slovenského, českého, ale i zahraničního folkloru.   Složení orchestru vychází z tradičních lidových muzik. Základem jsou smyčce, cimbály, klarinety a k nim se přidávají charakteristické lidové nástroje jako dudy, píšťaly, grumle, tárogató a další. Repertoár a zvuk orchestru se částečně proměňoval podle dramaturgů a uměleckých vedoucích.

Nejvýrazněji jej ovlivnili primáši a umělečtí vedoucí Bohdan Warchal, Bohumil Smejkal a Jindřich Hovorka. Po odchodu Jindřicha Hovorky se uměleckého vedení ujal František Černý, který současně zastával i funkci primáše a zpěváka. BROLN se jako profesionální orchestr prezentoval kromě rozhlasových nahrávek řadou koncertů, často tematicky zaměřených, zahraničních zájezdů (včetně USA, Kanady, Vietnamu, Číny, Koreje a Mongolska) i dlouhodobých rozhlasových a koncertních cyklů (např. „Děti a píseň“ a „Na pěknú notečku“) a také celou řadou hudebních nosičů. Za dobu trvání spolupracovalo s BROLNem více než 60 autorů hudebních úprav. Z  nejvýznamnějších jmenujme Františka Dobrovolného, Jaroslava Jakubíčka, Emanuela Kuksu, Jaromíra Nečase a Radoslava Zapletala. Základní koncepce činnosti vycházela rovněž ze spolupráce s desítkami nejvýraznějších zpěváků a instrumentalistů z různých regionů: Jožkou Severinem, Boženkou Šebetovskou, Jožkou Černým, Jarmilou Šulákovou, Vlastou Grycovou, bratry Dušanem a Lubošem Holými, Máriou Mačoškovou, Milanem Križem, Lubomírem Málkem, Jánem Gašparem Hriskem, Martinem Hrbáčem a dalšími.

Od roku 2016 je uměleckým vedoucím BROLNu  a současně i primášem Petr Varmuža.   V současnosti se orchestr zabývá převážně koncertní činností. Přesto má na svém kontě i devět hudebních nosičů a mnoho rozhlasových a televizních pořadů. Jednou z priorit je pořádání soutěže dětských interpretů lidových písní v rámci akce Děti a píseň (dříve Zpěváček). V koncertním programu BROLNu se představují také jednotliví instrumentalisté v sólových virtuózních číslech (Jan Telecký - cimbál, Petr Kavalír – klarinet, flétny a tárogató). Nejvýznamnějším současným autorem hudebních úprav je člen orchestru kontrabasista a dramaturg BROLN Pavel Trkan.                                       

Pokračuje i tradiční spolupráce s regionálními zpěváky a instrumentalisty, doplněnými výraznými osobnostmi střední generace Ludmilou Malhockou, Klárou Blažkovou, Alešem Smutným, Michalem Janoškem, Pavlem Ptáčkem a vedle nich i talenty posledních let Kamilou Tomšejovou, Michalem Marholdem, a dalšími.

Kontakt

Mgr. Jaroslava Kvapilová

oddělení programů a propagace

jaroslava.kvapilova@nmvp.cz
571 757 148

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka