Mše svatá

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

svátek sv. Jana apoštola a evangelisty

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka