Mše svatá

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

za zesnulé pochované na Valašském Slavíně  a dušičková pobožnost na hřbitově

Mše svatá

plakát

Kontakty

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

hasalik@vmp.cz
571 757 149

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka