Masopust

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Masopustní zvyky, nabídka zabijačkových výrobků

23. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásu

13. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku

Masopust

Masopust je část roku mezi svátkem Tří králů a a Popeleční středou, kterou začíná postní doba před Velikonocemi.

Pořad valašského muzea přiblíží návštěvníkům poslední dny masopustu.

Ty nejveselejší a nejrozjařenější, kterým se na Valašsku říkalo fašank, ostatky nebo končiny.

Od neděle odpoledne do úterní půlnoci si každý dopřával zpěvu, tance a pokud možno i dobrého jídla a pití. Součástí závěru masopustu byly a dodnes jsou obřadní obchůzky s rejem maškar. Masky tančily u každého domu s hospodyní i hospodářem aby úroda byla bohatá a hospodářství se dařilo. Vykoledovali si tak koblihy, slaninu i peníze. Obyčejů a zvyků v tyto poslední dny bylo mnoho a tak se v každé vesnici slavil fašank trochu jinak.  


Jak se na Valašku masopustní obchůzky slavily dříve, uvidíte v podání místního folklorního souboru „Soláň“. Jak se slaví dnes, představí Sbor dobrovolných hasičů z Francovy Lhoty, kteří každoročně na fašanky obchází domy ve své obci. 

Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly smažené koblihy, které najdete v nabídce stánkařů i „boží milosti“, které můžete ochutnat v Billově domě, kde je hospodyně každoročně smaží na kamnech.

Protože se všude veselé a rozverné masopustní období uzavíralo večerní zábavou, na kterou zvala muzika hrající na návsi, v Dřevěném městečku bude po celý den hrát dechová hudba „Horňané“ z Horní Bečvy.

Touto večerní zábavou masopust končil. Před půlnocí byla v parodii pohřbu za „velkého“ pláče ze sálu vynesena basa nebo figurína a „slavnostně“ pohřbena. To vše na znamení toho, že čas nevázaného veselí definitivně skončil a nastal čas půstu. Ukázky „Pochovávání basy“ se na konci pořadu ujme skupina z Francovy Lhoty.

Ke kulturnímu programu přidáme i ochutnávky výtečných zabijačkových produktů, které  připravili mistři řeznického řemesla.

Valašské muzeum v přírodě dlouhodobě spolupracuje s řeznickými firmami, které právě na Masopust do muzea přijíždějí s prezentací vlastních výrobků a účastní se i dvou profesionálních soutěží.

23. ročník soutěže řeznických firem „O nejlepší valašskou klobásku

13. ročník soutěže řeznických firem „O nejlepší valašskou tlačenku

Návštěvníci mohou nabídku řeznických firem ocenit v laické anketě: „O nejlepší řeznický stánek“

 

VSTUPNÉ

  •  základní:100 Kč  • snížené: 80 Kč • dětské: 50 Kč • rodinné: 200 Kč

 

REŽIE

Bc. Milena Bahounková, tel.: 571 757 148, email: bahounkova@vmp.cz 

 

PLAKÁT ke stažení

 

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka