Hromnice a svátky svatého Blažeje a svaté Doroty

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

z cyklu MASOPUST SA KRÁTÍ...

V prvním týdnu měsíce února si připomínáme hned tři významné dny.

Na 2. února připadají Hromnice. Mnozí z Vás si okamžitě vzpomenou na pranostiku o prodloužení dne: „Na Hromnice o hodinu více.“  Zima v tomto období přechází do své druhé poloviny a naši předkové už v očekávání příchodu jara netrpělivě pozorovali přírodu a vymýšleli velké množství pranostik a předpovědí počasí, které s nadějí očekávaly oblevu.  Avšak počasí bylo nevyzpytatelné stejně jako dnes, a tak také často pamatovali na hromniční zimu, která bývala opravdu krutá třeskutými mrazy.

  • „Když na Hromnice teče voda v koleji, bude dlouhá zima.“
  • „Na Hromnice kalůžky, budou jabka i hrušky.“
  • „Na Hromnice chumelenice, nepotrvá zima dlouho více.“.

V lidové kultuře jsou Hromnice rovněž propojeny s církevním svátkem Uvedení Páně do chrámu, kdy po 40 dnech od narození rodiče Panna Maria a Josef přinesli Ježíše do chrámu v Jeruzalémě, aby byl odevzdán Bohu. Zde stařec Simeon poznal v Ježíšovi budoucí světlo pro všechny národy.

V tento den se v kostelích žehnají svíce, jejichž plamen symbolicky má přinášet světlo do temnot. Lidé takto žehnaným svícím říkali hromničky a věřili v jejich ochrannou moc. Proto je zapalovali při bouřkách či jiných pohromách nebo těžkých chvílích a modlitbou prosili Boha o pomoc. Také je hořící vkládali do rukou zemřelých.

Na Hromnice končilo vánoční období, v kostelích i domácnostech to byl poslední den úklidu betlémů.


Den po Hromnicích – 3. února – nalezneme v kalendáři svátek svatého Blažeje.  V tento den obcházeli stavení v obci školou povinní chlapci, zpívali, recitovali a vybírali koledu na podporu svého učitele. Na Valašsku svatoblažejská koleda není příliš známa.

Naopak velkou popularitu si zde získaly hry o svaté Dorotě. Její svátek si připomínáme 6. února. Při obchůzkách v obci nebo ve městě herci sehráli představení o panně Dorotě a její pevné křesťanské víře, pro niž byla mučena a nakonec sťata katem.  Hlavními postavami hry jsou král, Dorota, soudce Theofil, kat a čert. Za svůj výkon byli herci obdarováváni výslužkou.