Hlasy

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

3. ročník mezinárodního hudebního festivalu lidského hlasu představí hudebníky nejrůznějších žánrů, které spojuje unikátní hlasový projev

Hlasy

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka