Dny řemesel a setkání kovářů

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

31. ročník, program věnovaný zpracování dřeva s ukázkami práce tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, hrnčířů a dalších řemeslníků. Setkání kovářů z České republiky s ukázkou jejich mistrovské práce.

 • Pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše
 • Ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p.

V areálu Dřevěného městečka budou probíhat ukázky starých řemesel. Zaměstnanci Valašského muzea v přírodě a další řemeslníci budou předvádět staré profese při zpracování a opracovávání dřeva, stavebních a výrobních materiálů - výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, loukoťového kola, násad do různého nářadí, dřevěných sudů, oken a dveří, práce kamenické, košíkářské, klempířské, bednářské, ruční výrobu cihel a další.

 • Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové stroje a lokomobila.
 • Ve stáncích bude prezentována výroba drobných předmětů, dřevěná a kovová bižuterie, výrobky z včelího vosku, keramické pečivo, perníčky, štípané holubičky aj.
 • Mistři kováři a kovářky přijedou z celé České Republiky a budou kovat na patnácti výhních. Přivítáme také členy představenstva a regionální zástupce Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a podkovářů Čech, Moravy a Slezska. Oživením programu bude podkování koní ve fojtském dvoře a výroba podkov.
 • Předváděná řemesla si mohou návštěvníci také sami vyzkoušet, u kovářů si mohou sami ukovat hřebík nebo vypálit logo Dne řemesel do dřevěné destičky.
 • Ve fojtské zahradě budou probíhat ukázky práce s dravci.
 • Soutěže pro děti i s rodiči – řezání kulatiny, zatloukání hřebíků, stavění vatry, jízda s trakařem, jízda na koníčcích. Skládání zmenšené dřevěnice nebo puzzle s historickými obrázky starých dřevěnic na dřevěném pódiu. Ve stánku Lesů České republiky si mohou děti vyzkoušet své znalosti v oboru lesnictví.
 • Radnice  - mistr stavitel a jeho projekční kancelář
 • Pálenice z Lačnova - tradiční pálení valašské slivovice, klempířské řemeslo
 • Janíkova stodola  - výstavka kovářských výrobků vyrobených v minulých letech
 • Ruční papírna Velké Losiny
 • Oživení lokomobily a benzínových motorů, ruční výroba cihel
 • Kutí koní, sokolníci
 • Soutěže pro děti a rodiče
 • Hlavní program na komorním amfiteátru:  sobota 30. 7. (15.00) -  Kelčovan z Čadceneděle 31. 7. (15.00) – hudební skupina FLERET
 • Mezi řemeslníky vyhrávají po celý den Heligonkáři z valašských kotárů a Kubalova muzika

PROGRAM

SOBOTA 30. 7. 2022 (9.00 - 18.00)

Po celý den

 • ukázky lidových řemesel
 • k poslechu mezi řemeslníky vyhrává cimbálová muzika Kubalovci

 

10:30                     slavnostní zahájení programu z pavlače fojtství

11:00 a 14:00  soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi – pódium na palouku

15:00                 Folklórní soubor Kelčovan z Čadce  - komorní amfiteátr

 

NEDĚLE 31. 7. 2022 (9.00 - 18.00)

Po celý den 

 • ukázky lidových řemesel
 • komentovaná ukázka práce s dravci – Centrum záchrany handicapovaných volně žijících živočichů Hošťálková, MVDr. Kamila Křupalová
 • k poslechu mezi řemeslníky vyhrávají Heligonkáři z valašských kotárů

10:30                       slavnostní zahájení programu z pavlače fojtství                         

11:00 a 14:00        soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi – pódium na palouku

15:00 – 16:00        hudební skupina FLERET – komorní amfiteátr


VSTUPNÉ (k zakoupení také online - pod fotogalerií vpravo)

Základní      Snížené        Žáci         Rodinné      Zvíře

150 Kč          120 Kč        70 Kč       300 Kč         30 Kč

 

 

 

Režie

Olga Holišová

vedoucí stavebně-technické dokumentace a archívu

olga.holisova@nmvp.cz
571 757 146

Ing. Milan Gesierich

technický náměstek

milan.gesierich@nmvp.cz
571 757 145
604 252 928

statutární zástupce generálního ředitele

Plakát a program


Koupit vstupenku on-line:

Dny řemesel a setkání kovářů

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka