Dny řemesel a setkání kovářů

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

30. ročník, program věnovaný zpracování dřeva s ukázkami práce tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, hrnčířů a dalších řemeslníků. Setkání kovářů z České republiky s ukázkou jejich mistrovské práce.

 • V  areálu Dřevěného městečka budou probíhat ukázky starých řemesel. Zaměstnanci Valašského muzea a další řemeslníci budou předvádět staré profese při zpracování a opracovávání dřeva, stavebních a výrobních materiálů - výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, loukoťového kola, násad do různého nářadí, dřevěných sudů, oken a dveří, práce kamenické, košíkářské, klempířské, bednářské, ruční výroba cihel a další.
 • Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové stroje a lokomobila.
 • Ve stáncích bude prezentována výroba drobných předmětů, dřevěná a kovová bižuterie, výrobky z včelího vosku, keramické pečivo, perníčky, štípané holubičky aj.
 • Mistři kováři a kovářky přijedou z celé České Republiky a  budou kovat na patnácti výhních. Přivítáme také členy představenstva a regionální zástupce Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a podkovářů Čech, Moravy a Slezska. Oživením programu bude podkování koní ve fojtském dvoře a výroba podkov.
 • Předváděná řemesla si mohou návštěvníci také sami vyzkoušet, u kovářů si mohou sami ukovat hřebík nebo vypálit logo Dne řemesel do dřevěné destičky.
 • Ve fojtské zahradě budou probíhat ukázky práce s dravci.
 • Soutěže pro děti i s rodiči – řezání kulatiny, zatloukání hřebíků, stavění vatry, jízda s trakařem, jízda na koníčcích. Skládání zmenšené dřevěnice nebo puzzle s historickými obrázky starých dřevěnic na dřevěném pódiu. Ve stánku Lesů České republiky si mohou děti vyzkoušet své znalosti v oboru lesnictví.
 • Radnice  - mistr stavitel a jeho projekční kancelář, výstava „Budujeme nový areál Kolibiska
 • Pálenice z Lačnova - tradiční pálení valašské slivovice, klempířské řemeslo
 • Janíkova stodola  - výstavka kovářských výrobků vyrobených v minulých letech, darovaných muzeu a výstava „LIBUŠÍN – obnova objektu po požáru
 • Ruční papírna Velké Losiny
 • Oživení lokomobily a benzínových motorů, ruční výroba cihel
 • Kutí koní, sokolníci
 • Soutěže pro děti a rodiče
 • Hlavní program na komorním amfiteátru: sobota 31. 7., 15.00 -  Moravská veselka, neděle 1. 8., 15.00 – hudební skupina YO YO BAND
 • Chodící soubory - Heligonkáři  z valašských kotárů, Okybača

PROGRAM

SOBOTA 31.7.2021

Po celý den - ukázky lidových řemesel v celém areálu Dřevěného městečka, k poslechu mezi řemeslníky hrají Heligonkáři z valašských kotárů

1030 hod.                         slavnostní zahájení programu z pavlače fojtství

1100 a 1400                soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi – pódium na palouku

1500 hod.                    komorní amfiteátr – dechová hudba Moravská veselka

 

NEDĚLE 1.8.2021

Po celý den - ukázky lidových řemesel v celém areálu Dřevěného městečka, dravci – Centrum záchrany handicapovaných volně žijících živočichů Hošťálková, MVDr. Kamila Křupalová, k poslechu mezi řemeslníky vyhrává cimbálová muzika Okybača

1030 hod.                         slavnostní zahájení programu z pavlače fojtství                         

1100 a 1400                soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi – pódium na palouku

1500 - 1600hod.        komorní amfiteátr – hudební skupina YO YO BAND


UPOZORNĚNÍ - Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR Vás před nákupem vstupenky žádáme o předložení potvrzení o testování (PCR, antigenní) nebo potvrzení o očkování či potvrzení o prodělané nemoci viz podrobnější infomace

Děkujeme za pochopení.


VSTUPNÉ

základní: 120 Kč  • snížené: 100 Kč • dětské: 60 Kč • rodinné: 240 Kč


Plakáty


Dny řemesel a setkání kovářů

Koupit vstupenku on-line:

Režie

Olga Holišová

vedoucí stavebně-technické dokumentace a archívu

olga.holisova@nmvp.cz
571 757 146

Ing. Milan Gesierich

technický náměstek

milan.gesierich@nmvp.cz
571 757 145
604 252 928

statutární zástupce generálního ředitele

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka