DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

29. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel, která úplně nevymizela

ve spolupráci s Lesy ČR, s.p.

  • Ukázka práce tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, hrnčířů a dalších řemeslníků, výroba štípaných plotů, dřevěných žlabů a potrubí, loukoťového kola, výroba šindele a pokrývání střechy, ruční řezání kulatiny,
  • Setkání kovářských mistrů z České, Slovenské a Maďarské republiky s ukázkou jejich mistrovské práce, kutí koní ve fojtském dvoře
  • Oživení lokomobily a benzínových motorů, ruční výroba cihel, Ruční papírna Velké Losiny
  • Radnice - Projekční kancelář, výstava - prezentace prací zaměstnanců technického útvaru
  • Janíkova stodola - výstavka kovářských uměleckých předmětů, výstava Obnova objektu Libušín po požáru a Panská salaš v novém areálu Kolibiska
  • Soutěže pro děti a rodiče na palouku 

 

Program

  • sobota 20. 7. 2019

10.30 hod. pavlač fojtství - slavnostní zahájení 

15.00 hod. komorní amfiteátr Valašská dechová hudba Libora Mikla

k poslechu mezi řemeslníky vyhrávají  Heligonkáři z valašských kotárů

  

  • neděle 21. 7. 2019

Soutěže pro děti a rodiče na palouku a ve stáncích LČR

Dravci – Centrum záchrany handicapovaných volně žijících živočichů, Hošťálková

15.00 hod. komorní amfiteátr – rocková hudební skupina Mňága a Žďorp

k poslechu vyhrává Cimbálová muzika OKYBAČA

 

 

VSTUPNÉ

Základní: 100 Kč

Snížené: 80 Kč

Dětské: 50 Kč

Rodinné: 200 Kč

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka