Co se o masopustu vařilo, jedlo a pilo?

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Z cyklu MASOPUST SA KRÁTÍ...

„Tutéj nam nedali, tutéj nám dajú, komára zabili, slaninu majú."

Masopust je v současné době často vnímán jako čas, který naši předkové oslavovali různými způsoby. V prostředí lidové kultury se však nejednalo o svátky v pravém slova smyslu, alespoň ne v celé délce masopustu. Jen v posledních dnech před Popeleční středou lidé tento čas prožívali intenzivněji ve spojitosti se specifickými zvyklostmi - obchůzkami maškar nebo obohacením jídelníčku o běžně nepodávaná jídla.

Rodiny, pokud jim to jejich sociální situace dovolovala, jedly pestřeji a zahrnovaly do nabídky i tučná a masitá jídla, což souviselo s konáním velkého množství zabijaček. Ovšem nemysleme si, že všude na Valašsku měli plné talíře. Byly i domácnosti, v nichž se strava ani ve významné dny nelišila od běžné situace. Ovšem i pojímání výjimečnosti některých jídel bylo relativní. To, co bylo sváteční pro chudé rodiny, mohlo být pro sedláky zcela obyčejným, každodenním jídlem.

A co Vy? Také si přilepšujete o masopustu? Nabízíme Vám inspiraci ve videoreceptu na klobásovou omáčku a i v dalších receptech na tradiční, alespoň trošku masité, pokrmy vařené nebo pečené hospodyněmi v dávných dobách. A nakonec ještě kapku něčeho na zahřátí.