Betlém v kostele svaté Anny - online seriál

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Z cyklu od adventu po tři krále

V průběhu on-line seriálu Od adventu po tři krále Vám postupně nabízíme vystřihovánku historického papírového betlému. Dnes jsme pro Vás o něco dříve připravili poslední díl s figurkami tří králů. A ještě něco navíc. Protože situace nedovoluje, abyste nás mohli navštívit, nabízíme ke zhlédnutí časosběrný dokument stavby betlému v expozici kostela sv. Anny v Dřevěném městečku. To co na obrázcích trvá minutu a osm sekund, ve skutečnosti pracovníci muzea tvoří 3 hodiny.

Nedaleko Jeruzaléma se nachází město Betlém, významné křesťanské poutní místo, rodiště nejen starozákonního krále Davida, ale také Ježíše Krista. V místě Ježíšova narození byl přibližně o tři století později vystavěn první křesťanský chrám Narození Páně, který i přes veškerá ničivá drancování a válečné konflikty stojí dodnes. Zejména v době Vánoc do něj proudí množství křesťanů, kteří si při své pouti připomínají okamžik narození Spasitele.

Většina lidí však v dřívější době nemohla podniknout náročnou cestu do tak vzdálené země. Proto se v období Vánoc stavěly v kostelech i v domácnostech betlémy s výjevem narození Ježíše a příchozích darovníků. Podoba betlémů i jejich velikost byla rozmanitá. Známe vyřezávané ze dřeva, odlévané ze sádry, papírové, malované jako obrazy a v moderní době vyhotovené i z jiných materiálů, z vlny, z keramiky, ze šustí a podobně.

Betlémy o vánočním čase zdobily domácnosti mnohem dříve než vánoční stromky. Stavěly se na police, na komody nebo do speciálních konstrukcí. Betlémové figurky si zhotovovali hospodáři nebo děti buď sami, nebo je bylo možno zakoupit na jarmarcích. Často se figurky dokupovaly postupně, takže betlém se rozrůstal i několik let po sobě.


Vystřihovánka