Zahájili jsme stavbu nového depozitáře

ve Frenštátě pod Radhoštěm

V jižní části areálu konzervátorského pracoviště a depozitáře Valašského muzea v přírodě na Rožnovské ulici vyroste přímo na zelené louce nový objekt, který pojme veškeré sbírkové předměty, v současnosti uložené na různých místech v nevyhovujících prostorách, které nejsou určeny pro uchování sbírkových fondů. Zároveň poskytne rezervu na další desetiletí.

Valašské muzeum v přírodě v současné době uchovává ve svých sbírkách více než 140 000 sbírkových předmětů trojrozměrné povahy. Nároky na vybavení a průběžné doplňování expozičních objektů sbírkovými předměty ve třech areálech muzea a příprava obměňujících se výstav si vyžadují správu rozsáhlých sbírkových celků, jejichž meziroční přírůstek činí kolem 1000 předmětů různé povahy. Jejich prostřednictvím může Valašské muzeum v přírodě představit způsob života a obživu obyvatel horských oblastí severovýchodní Moravy a Slezska určených zřizovací listinou. Progresivní nárůst sbírkových předmětů je dán nejen potřebami o zajištění odpovídajícího sbírkového fundusu, ale také z hlediska úbytku výskytu hmotných projevů tradiční lidové kultury a jejich fyzické degradace v původním prostředí.

Stávající pětipodlažní budova konzervátorského pracoviště a depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm z let 1960, původně záložní vojenská nemocnice, je v současnosti po celkové rekonstrukci. Vnitřní dispoziční řešení je upraveno jako úložné prostory, v nichž jsou uskladněny sbírky textilu, nábytku, obrazů, keramiky, skla, hraček, hudebních nástrojů, starých tisků a další.  V přízemí a suterénu jsou konzervační a restaurátorské dílny.

  • Nový depozitář bude energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí

Nový moderní depozitář bude splňovat všechna kritéria pro minimální provozní náročnost. Jeho dispoziční řešení a vytápění pomocí ekologického systému země – voda zaručí energetickou nezávislost a šetrnost k životnímu prostředí. Nejnovější vybavení zajistí kvalitní uložení muzejních sbírek a vytvoří vynikající pracovní podmínky pro kurátory.

Nová dvoupatrová budova bude propojena se stávajícím objektem spojovacím krčkem v úrovni 2. podlaží, čímž budou zajištěny komfortní podmínky pro přemisťování sbírkových předmětů. Kubický objekt o rozměrech 67 x 35 x 11,6 m je řešen jako betonová monolitická konstrukce s kombinací stěnového a sloupového systému, založená na velkoprůměrových pilotách. Rovná střecha je doplněna rezalitem se sedlovým zastřešením. Omítané fasády budou členěny dřevěným laťovým obkladem. Spojovací krček bude řešen jako lehká ocelová konstrukce s plechovým opláštěním. Stropní konstrukce jsou navrženy pro zatížení 1000 kg/m2. Depozitář je řešen v principu „kubus v kubusu“, tzn., že depozitní prostory jsou situovány do nitra dispozice a okolo těchto prostor je ze všech stran vytvořen tepelněizolační filtr v podobě chodeb. Vnitřní prostor tak bude udržovat vhodné mikroklima s minimalizací prachu. Potřebnou teplotu, vlhkost a výměnu vzduchu bude zajišťovat vzduchotechnické zařízení. Objekt bude vytápěn pomocí tří tepelných čerpadel napojených na 16 zemních vrtů. Prakticky bezúdržbová čerpadla využívající pouze přírodní zdroje nevypouští do vzduchu žádné škodlivé zplodiny, čímž snižujeme nároky na životní prostředí ale také na budoucí provoz.

V přízemí je depozit řešen jako nedělený halový prostor s částečným mezaninem. V patře budou prostory členěny dle druhu sbírek a budou vybaveny ocelovými regály pevnými, nebo pojezdovými. Mimo depozitní prostory bude v objektu situován dočasný a příjmový depozitář, technické a hygienické zázemí, výtahy a zvedací plošiny.

V depozitářích budou uloženy velkoobjemové předměty jako stavební prvky, zemědělské a řemeslné stroje a nářadí, rozměrné obrazy, rozsáhlý soubor truhel, intarzovaného a čalouněného nábytku, ale i drobnější předměty jako jsou např. cepy, vidle, hrábě, lopaty, rýče, motyky, nádoby různého typu aj.

Požární bezpečnost je zajištěna pomocí vnitřních hydrantových systémů, zdrojem požární vody bude nově vybudovaná podzemní nádrž o objemu 45 m3.

Stávající areál bude rozšířen novým oplocením, které bude navazovat na současné.

Financování projektu:

  • EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program
  • Ministerstvo kultury ČR

 

Předpokládané náklady projektu:  177 mil.Kč

Investor: Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Projektant: Technico Opava s.r.o.

Zhotovitel: VW Wachal a.s.

Stavební dohled: Ing. Petr Vinklárek

Doba výstavby : 01/2022 – 11/2023


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka