Zahájení výstavby nového areálu

Po více jak čtyřiceti letech buduje Valašské muzeum v přírodě další areál s názvem KOLIBISKA. Jedná se o výjimečný úkol, který nemá v současné době v naší zemi obdobu.

Areál KOLIBISKA o ploše cca 125 tisíc m2 bude navazovat na Valašskou dědinu. Jeho hlavní náplní v časovém vymezení od konce 18. století do poloviny 20. století je představit podoby horského zemědělství, salašnictví a různé způsoby zpracování dřeva jako zdroje obživy. Součástí bude také pohled na rekreační a turistické využití Beskyd v minulosti.

Neméně významným posláním tvorby nového areálu je záchrana zánikem ohrožených objektů tradičního lidového stavitelství dosud stojících na původních místech. Odsud budou převezeny do muzea a ošetřeny tak, aby mohly být součástí expozice. Dále areál dotvoří vědecké rekonstrukce staveb nedochovaných a rovněž moderní vstupní budova nebo multimediální centrum.

Nový areál Kolibisek bude členěn na jednotlivé celky dle originálních staveb, například Horní Vsacko, obsažené souborem originálních vrchových chlévů z Nového Hrozenkova. Salaše z Radhošťského masivu budou představovat pastviny s kolibami. Oblast Beskydských polan, Jižního Valašska, Těšínska či prostředí Hájovny a lučních seníků jsou dalšími celky, s kterými Vás budeme postupně seznamovat.

Otevření nového areálu KOLIBISKA je naplánováno na rok 2027.