Výstavba objektu Hájovny

K prvním stavbám nového areálu Kolibiska patří Hájovna, která se pomalu začíná budovat na pozemcích muzea za Valašskou dědinou.

Stávající revírní objekt byl postaven v roce 1920 ve Valašské Bystřici a má svou historickou hodnotu. Nacházely se zde byty i kanceláře a na půdě se sušila semena stromů. V posledních letech objekt využívala správa Lesů ČR s. p., která ho nabídla Valašskému muzeu v přírodě.

Stavba je značně adaptovaná (zvětšená okna, nové komíny, otopný systém, úpravy vnitřní dispozice). Má však relativně dochovaný srub a zároveň je pravděpodobné s ohledem na rekreační využití hájoven, jejich adaptace nebo zánik. Jedná se o charakteristickou funkci budovy každé horské vesnice na pomezí intravilánu a lesního prostředí.

Původní dispoziční řešení dělilo přízemí budovy na dva až tři služební byty. Později od 70. let zde vznikly kanceláře se zázemím. V patře byl volný prostor – půda, kde se sušily semena lesních stromů. Nová interiérová dispozice v přízemí bude rozdělena vstupní chodbou. V pravé části vznikne expozice bytu hajného, vlevo kancelář revírníka z období počátků 50. let minulého století. Zbývající část poslouží provozním potřebám zaměstnanců muzea. Po jednoramenném schodišti bude přístupné i patro, které budou využívat hlavně účinkující programů jako zázemí.

Dvoupodlažní roubená budova hájenky je obdélníkového půdorysu 17,7 x 9,65 m, výšky 7,425 m. Nosnou konstrukci valbové nezateplené střechy tvoří vaznicový krov, střešní krytina je z falcovaného plechu. Dveře i okna jsou dřevěné, natřené olejovou barvou podle vzorků z původních nátěrů. Základové konstrukce budou provedeny z kamene.

Na konci roku 2021 budete moci obdivovat již hotovou hájovnu.

Přijďte se určitě podívat!


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka