Vyšla nová kniha věnující se obživě na Valašsku

Slavnostní představení proběhne ve středu 16. 10. 2019 od 16.00 v konferenčním sále Sušáku

Kniha Valašsko - historie a kultura II.: Obživa je kolektivní monografií historicko-kulturního charakteru a vychází z příspěvků přednesených na vědecké konferenci, která se uskutečnila v květnu 2018 ve Valašském muzea v přírodě ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Publikace obsahuje 36 studií odborníků zastupujících pět vědních disciplín (etnografie, historie, jazykověda, literární historie a dějiny umění). Čtenáři se v ní dočtou např. o plodinách, které se kdysi na Valašsku pěstovaly a konzumovaly, o pracovním oděvu starých Valachů, tradičních přivýdělcích, mezi něž patří např. malování velikonočních vajec, či magických formulích zaříkávačů, které měly zajistit ochranu před nepřízní počasí. Své místo mají v knize i jazykovědné příspěvky zkoumající vyjadřování dnešních obyvatel Valašska s ohledem na stravu, ale také obraz práce na Valašsku v literatuře či výtvarném umění. Nechybí ani studie věnované důležitým podnikům v regionu či vývoji obyvatelstva. Knihu doprovází bohatá obrazová příloha a také disk DVD s dokumentárním filmem Říkejte mi strýcu od Aleše a Víta Smrčkových, který představuje tradiční způsob svážky dřeva na pěších saních ve vyprávění pamětníka z Velkých Karlovic.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka