Vernisáž výstavy - Libušín znovuzrozený

Ve čtvrtek 6. srpna 2020, týden po slavnostním otevření Libušína, byla ve výstavních prostorách Sušáku otevřena výstava „Libušín znovuzrozený“ mapující obnovu Národní kulturní památky Libušín na Pustevnách. I po šesti letech tak mohou návštěvnici ucítit pach spáleniště, vidět zuhelnatěnou lavici či ohořelý štít, který zdobil starou horskou útulnu.

„Výstava, kterou dnes otevíráme, představuje šestiletou cestu od požáru Libušína až k jeho znovuotevření. Noční požár 3. března 2014 způsobil téměř úplnou zkázu této Národní kulturní památky a zpráva o něm vzbudila velkou pozornost. Rychlost, vynalézavost a snaha bezpočtu lidí podpořit obnovu Libušína, jasně ukázaly mimořádnou hodnotu stavby Dušana Jurkoviče. Vlastní obnově předcházely velmi důkladné přípravy, které byly možné díky zázemí Valašského muzea v přírodě, znalostem jeho pracovníků, bohatství sbírkových fondů i schopnosti zapojit partnery do řešení problémů. Společnými silami vzniklo mimořádné dílo spojující nejlepší řemeslnou tradici s moderními technologiemi. Všichni, kdo přispěli k úspěchu obnovy Libušína, mají nač být hrdi. Požár a obnova této ikony Beskyd názorně ukázaly, co pro nás odkaz předků znamená a jakou sílu může mít spolupráce. Děkuji všem, kteří se na obnově Libušína podíleli, kteří přispěli a kteří obnovou žili. Za posledních sedmdesát let u nás nevznikla žádná stavba, kde tradiční řemeslné postupy byly použity v takovém rozsahu. Obnova Libušína je mimořádný úspěch, na který mohou být všichni, kdo se jí účastnili, plným právem hrdi,“ poděkoval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

„Ještě před dokončením obnovy Libušína vznikla myšlenka podrobně zmapovat její průběh. Výstava, kterou jsme připravili, retrospektivně mapuje rekonstrukci unikátní Národní kulturní památky a návštěvníka provede všemi etapami obnovy Libušína od požáru až po slavnostní otevření. Je doplněna o zachovalé artefakty z požárem zničené stavby, ale také o moderní prvky, které se staly součástí rekonstrukce. Nechybí ani záběry z časosběrného videa – čtyři roky práce na stavbě zhuštěné
do několika minut,
“ uvedla Olga Holišová, kurátorka výstavy.

Výstava „Libušín znovuzrozený“ bude otevřena do jara 2022 a bude přístupná během otevírací doby muzea.


PlakátNárodní muzeum v přírodě

Úvodní stránka