Veřejná soutěž na grafický prvek ke 100. výročí založení Valašského muzea v přírodě

Lhůta pro podávání návrhů do 4. 9. 2023 

Předmětem veřejné soutěže je vyhotovení návrhu celkového konceptu grafického prvku, který bude sloužit pro komunikaci směrem k návštěvníkům a odborné veřejnosti.

Grafický prvek bude použitý samostatně nebo společně s logem výročí založení Valašského muzea v přírodě (např. na potisk papíru, skla, dřeva, plastu a textilu apod.).

Veřejné soutěže na vyhotovení návrhu grafického prvku Valašského muzea v přírodě se může zúčastnit kdokoliv, tedy jak fyzická, tak i právnická osoba, a to za předpokladu, že soutěžící vyplní řádně přihlášku a splní další podmínky vyhlašovatele.