Valašské muzeum v přírodě vyhlašuje fotosoutěž v jubilejním Valašském roku 2020.

Téma: Valašský rok 2020 volné téma

 

FOTOSOUTĚŽ 2020

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Rad­hoštěm (dále jen VMP) vyhlašuje fotosoutěž v jubilejním Valašském roku 2020.

Téma: Valašský rok 2020 volné téma

Pořady a národopisné ukázky ve Valaš­ském muzeu v přírodě v roce 2020.

Kategorie: 1. Barevná fotografie

2. černobílá fotografie

Fotosoutěž je určena amatérským fotografům mimo zaměstnanců Valašského muzea.

Podmínky soutěže:

 1. Přijímají a hodnotí se: minimálně jeden, maximálně čtyři snímky v každé kategorii, které svým pojetím splňují zadané téma fotosoutěže.
 2. Rozměry soutěžních fotografií:  30x40 cm, rozlišení 3543 x 4724 pixel a více
 3. Povoleny jsou úpravy drobnějšího charakteru jako úprava kontrastu, barev, lokální korekce, drobné retuše vad či rušivých míst, úpravy perspektivy, ořez, redukce šumu, rozostřovací či doostřovací filtry aj.
 4. Je zakázáno provádět fotomontáže (dodávání různých pozadí či objektů, dokreslování apod.), kolorování. Není žádoucí přidávat fotografiím ohraničení v podobě jakéhokoliv rámečku.
 5. Podáním fotografií do soutěže potvrzuje účastník své autorství a respektování podmínek soutěže.
 6. Podáním fotografií do soutěže zároveň dává účastník VMP (souhlas se vztahuje i na třetí osoby) souhlas k bezplatnému zveřejnění fotografií v komunikačních médiích, internetu, výstavách bez časového a místního omezení včetně případných úprav, které nesníží jejich hodnotu.
 7. Přihlášením do soutěže autor fotografií dává souhlas se zveřejněním svého jména, podobizny ve sdělovacích prostředcích.
 8. Soutěžní fotografie se autorům nevracejí, zůstávají VMP. Ostatní práva a povinnosti, která v těchto podmínkách nejsou upravena se řídí občanským zákoníkem.
 9. VMP si vyhrazuje právo nepřijmout fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem.
 10. Součástí soutěžních snímků je i jejich elektronická podoba: minimální rozlišení 10 Mpix, 300 Dpi a současně i ve formě digitální ve formátu RAW+JPEG nebo TIFF+JPEG. Datová podoba CD/DVD.

Doporučení: minimálně 3000x4000 pixel a více

 1. Na rubovou stranu fotografie napište: název kategorie, jméno, příjmení a případně název fotografie.

 

 1. Snímky je třeba zaslat nebo doručit osobně nejpozději do 31. 1. 2021 na adresu:

        Valašské mu­zeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

        Palackého 147

        756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 1. Obálku opatřete heslem „Fotosoutěž“, nezapomeňte uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, korespondenční adresu, telefonický a emailový kontakt).

 

Hodnocení a ceny:

 1. Soutěžní snímky posoudí odborná porota určená VMP. Hodnocení bude prováděno anonymně. Porota určí pořadí první až třetí místo v obou kate­goriích, popřípadě může rozhodnout o neudělení ceny v jednotlivých kategoriích.

 1. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci programu VR 2021 „Masopust“.

 

 1. Vítěz obdrží ve své kate­gorii za 1. místo 3500 Kč, 2. místo 2500 Kč, třetí v pořadí ob­drží 1500 Kč. X 2 + pošta

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Zdeněk Cvikl

cvikl@vmp.cz

+420 571 757 163

Jan Kolář

kolar@vmp.cz

+420 571 757 110