V muzejních zahradách a na polích se to už zelená

Ještě nedávno by se zdálo, že neústupné chladné počasí u nás na věky zůstane, ale jak se nyní zdá, vláha a sluníčko rychle pomáhá přírodě nabrané zpoždění dohnat.

V muzejních areálech se to již pěkně zelená a barví květy jarních a pomalu i letních rostlin, na políčkách v areálu Valašské dědiny povyskočilo obilí, pohanka, len, konopí a další plodiny. Kolekce historických odrůd brambor, které zde udržujeme ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě je letos nově obohacena o dvě zajímavé odrůdy s přímou vazbou na náš region. Jedná se o odrůdu Parnassia a Prof. Wohltmann, které se dle archivních pramenů v 30. letech 20. století pěstovaly v obci Nový Hrozenkov, Halenkov, Pržno a pravděpodobně dalších. Získat hlízy nebylo snadné, cesta vedla až skrze německou genovou banku a následně zmíněný VÚB.

V loňském roce založená „vzorkovna“ tradičních plodin se již také zazelenala - během sezony zde návštěvníci budou moci sledovat dnes již méně známé, resp. zapomínané rostliny jakým je např. bér, proso, pohanka tatarská, pšenice dvouzrnka, ale např. i dříve typický polní plevel – dnes kriticky ohrožený koukol polní. 

Školní zahrada příslušící obecné škole z  Velkých Karlovic - Miloňova a stejně tak zahrádka u Matochovo usedlosti z Velkých Karlovic – Jezerného byly nedávno opatřeny skleněnými koulemi pro připomínku produkce místních skláren. Tyto baňky bývaly oblíbeným okrasným prvkem zahrad.

V muzejních zahrádkách přibývá květin typických především pro venkovské usedlosti, v bylinkové zahrádce mohou návštěvníci s pomocí jmenovek rozeznávat různorodé léčivky, v minulosti hojně využívané.  I když svým exotickým zjevem nepůsobí mučenka jako květina našich babiček, opak je pravdou. Do Evropy ji v 16. století rozšířili jezuité a postupně u nás, ne náhodou zdomácněla. Její latinské jméno Passiflora i české mučenka, a zejména nápadné květní části mají totiž připomínat nástroje, kterými byl mučen Ježíš Kristus (passio = utrpení, flos = květ). Mučenku a další typické okrasné „hrnkovky“ návštěvníci uvidí zejména v areálu Valašské dědiny. Přijďte se na ně podívat…


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka