Uložení ostatků akademického malíře Miloše Šimurdy na Valašském Slavíně

V pátek 2. září 2022 v 11.00 uctíme na Valašském Slavíně památku akademického malíře Miloše Šimurdy, přední osobnosti umělecké tvorby Valašska 20. a počátku 21. století.

„Valašský Slavín je místem připomenutí a uctění života významných osobností východní Moravy, které se zasloužily o rozkvět a povznesení Moravského Valašska. Cílem Valašského muzea v přírodě je touto cestou uvést jejich práci do povědomí široké veřejnosti,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel. 

Autorem náhrobku je Studio Henkai architekti z Rožnova pod Radhoštěm - ing. arch. Michal Vašek a ing. Zděněk Strnadel, kteří se nechali inspirovat tvorbou Miloše Šimurdy. Kompozice náhrobku vychází z poznání rodné krajiny pod Černou horou, kde měl mistr ateliér. Náhrobek z ušlechtilé patinující ocele doplní kameny prorostlé mateřídouškou a modřenci. Stéla symbolizuje mistrovu myšlenku, jeho osobnost i úctu a lásku k rodné krajině.

Miloš Šimurda se narodil 5. června 1924 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Vystudoval gymnázium ve Frýdku-Místku a obchodní akademii ve Frenštátě, maturoval roku 1943. V letech 1950-1955 studoval malířství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru prof. Jána Mudrocha. Externě vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě (1957-58) a na Stavební fakultě Slovenské vysoké školy technické (1963-65) a současně pracoval na Ústředí uměleckých řemesel v Bratislavě. V letech 1972-1974 vystudoval na mozaikářské škole v Ravenně u prof. Giuseppe Saliettiho.

Ve své výtvarné tvorbě zachycoval krajinu, zvláště rodného Valašska, ale tvořil také figurální kompozice. V roce 1993 získal ocenění Grand Prix international de la Peinture a l´ean. Získal Cenu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017. Publikoval několik sbírek veršů. Žil střídavě v Bratislavě a v Rožnově pod Radhoštěm. Miloš Šimurda zemřel 6. ledna 2019 v Rožnově pod Radhoštěm.

 


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka