Spolupracujeme na výstavě 30 let od „sametové revoluce“

V rámci přípravy výstavy k výročí 30 let od „sametové revoluce“ vás prosíme o spolupráci

Městská knihovna, spolek Fujaré, Valašské muzeum v přírodě, T-ka a město Rožnov p. R. připravuje výstavu k příležitosti připomenutí výročí 30 let od „sametové revoluce“.

Prosíme všechny, kteří by mohli poskytnout fotografie či jiné dokumenty k dění kolem 17. listopadu v Rožnově pod Radhoštěm, resp. v letech 1989 a 1990, aby je přinesli do knihovny nebo posílali na email: panackova@knir.cz. Tel. Kontakt: 777 808 695.

Děkujeme za spolupráci.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka