Připravujeme novou výstavu - Stopy lidského umu 

k vidění od 30. 3. do 31. 7. 2024 ve výstavním sále Sušáku

Drobné technické provozy měly v minulosti své pevné místo v životě a hospodářství venkovských obcí. Minulým generacím pomáhaly zpracovávat plodiny, s jejich pomocí byly produkovány některé suroviny i hotové výrobky. Modernizace a nové technologie zapříčinily, že řada z nich během 19. a 20. století zastarávala, stagnovala, až nenávratně zanikla. Stopa svědčící o existenci těchto provozů zůstala zachována jen v archivních dokumentech, na obrazových materiálech - a nejednou i v lidské paměti.

Výstava Stopy lidského umu sumarizuje tříletý výzkum drobných technických provozů na území někdejšího rožnovského panství. Přibližuje charakter a technologická specifika sledovaných provozů, jejich hospodářské, sociální, kulturní i krajinné souvislosti. Výsledkem tříletého projektu je také kniha se stejnojmenným názvem STOPY LIDSKÉHO UMU.

  • 11. 4. 2024, 16.00 -  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA a BESEDA s tvůrci výstavy
  • Více o projektu - https://stopyumu.cz/