Připomínáme si 155. výročí narození Bohumíra Jaroňka

významného malíře, grafika a jednoho ze zakladatelů Valašského muzea v přírodě

Bohumír se narodil ve Zlíně jako čtvrté dítě do rodiny Františka a Nepomuceny Tekly Jaroňkových 23. dubna v roce 1866. Od dětství projevoval zájem o umění, vystudoval odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Jeho profesní život byl velmi bohatý, působil jako modelér a kompozitér majolikové výroby, pracoval u dvorního fotografa v Budapešti a kromě toho často cestoval po Evropě a Blízkém Východě.

Teprve v roce 1900 se se svými sourozenci Aloisem a Julií, umělecky stejně nadanými jako on, usadil ve Valašském Meziříčí. V této době začíná vytvářet své dřevoryty, proslulé charakteristickým výrazem a barevností. O devět let později se přestěhovali do Rožnova pod Radhoštěm, kde založili gobelínovou dílnu a malírnu porcelánu.

Sourozenci se angažovali také v kulturním životě města.  Bohumír se stal vůdčí osobností Muzejního spolku, z jehož iniciativy vznikly plány na záchranu posledních roubených staveb z rožnovského náměstí, které měly být převezeny do parku a stát se prvopočátkem nejstaršího muzea v přírodě ve střední Evropě. I přes nepříznivé okolnosti první světové války a nedostatku peněz se vize muzea podařila realizovat. Valašské muzeum v přírodě bylo otevřeno velkou slavností zvanou Valašský rok konanou 18. - 20. července 1925.

Bohumír Jaroněk působil v Muzejním spolku a inicioval rozvoj muzea až do své smrti v roce 1933. Jeho ostatky jsou uloženy na čestném místě na Valašském Slavíně v areálu Dřevěné městečko.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka